Asbestverwijdering

Bouwwerken, ouder dan gemiddeld 20 jaar, kunnen asbest bevatten. Op zich geen probleem, wanneer het materiaal met rust wordt gelaten. Echter bij sloop, verbouwing, mutatie en/of brand komt het asbest onvermijdelijk tevoorschijn, waarbij de noodzaak om te saneren zich manifesteert. Noodzaak vanuit een wettelijke verplichting enerzijds, vanuit een milieu- en gezondheidstechnische overweging anderzijds.

Voor verwijdering van asbest wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes, al naar gelang de situatie

Containmenttechniek

Een containment is een ruimte die met behulp van de natuurlijke afscheiding (muren,kozijnen etc.) en/of eventueel gebruik van houten latten, plastic folie, tape e.d wordt gebouwd in en/of rond het te saneren gebied.

De ruimte wordt luchtdicht gemaakt, aangesloten op onderdrukapparatuur die een kunstmatige luchtdruk realiseert van 30 pascal,( het totaalvolume lucht wordt 6x per uur ververst), zodat de door sloop vrijgekomen asbestvezels niet naar buiten kunnen treden en door de onderdruk een minimum aan verspreiding van de vezels kan worden gerealiseerd. Nadat alle, zich binnen het containment bevindende asbesthoudende materialen zijn verwijderd en verpakt in folie, moet het containment worden gereinigd op stof en vezels.

De reiniging is dermate intensief en grondig dat een luchtmeting kan plaatsvinden. De luchtmeting dient om de maximaal toegestane hoeveelheid vezels per m3 lucht te tellen en op basis daarvan de ruimte vrij van vezels (asbestvezels dus ook) te kunnen verklaren. Aangezien het hier om deeltjes van microgrootte gaat, niet met het blote oog waarneembaar, kunt u nagaan met welke intensiteit het reinigen dient plaats te vinden.

Couveusetechniek

De couveusetechniek wordt vooral toegepast bij verwijderen van buisisolatie. De techniek bestaat uit het plakken van een plastic flap met daaraan een binnenzak van ongeveer 1 m breed. Via daaraan bevestigde handschoenen kunnen net als bij een babycouveuse de isolatie binnen de zak worden bereikt en veilig worden verwijderd.

Openluchttechniek

Openluchttechniek is gebaseerd op het voorzichtig demonteren van bevestigingsbouten en of schroeven (om zoveel mogelijk emissie te voorkomen), het vervolgens opnemen van het materiaal (vaak golfplaten en of cementpijpen), dubbel en luchtdicht verpakken in folie en afvoeren met behulp van speciale containers.

Gecertificeerd

Gebr. Scholten BV beschikt over alle nodige certificeringen die nodig zijn voor een veilige en verantwoorde werkwijze, conform VCA** en KOMO BRL5050 normen.